ثبت نام کنید
خرید نهایی 0
adv1
مشارکت در تبلیغات اینستاگرام
شما می توانید با پرکردن این فرم به عضویت گروه تبلیغاتی گیتی گستران در بیایید و از این طریق کسب درآمد کنید.
به این طریق که در یک شب به شما پست تبلیغاتی به مدت 24 ساعت جهت پست یا استوری کردن  ارائه می شود  شما موظف هستید در آن شب به مدت 24 ساعت پست تبلیغاتی را پست یا استوری نمایید و بر اساس تعداد فالور های خود پول یا تبلیغات دریافت می کنید .
شما طرفدار کدام تیم هستید؟
پرسپولیس
استقلال